Strona startowa

Wiadomości - Zdrowie i uroda

Światowy Dzień Zdrowia w Busku-Zdroju (foto)

Dodał: Milena Data: 2019-04-15 09:36:24 (czytane: 2081)

W dniu 5 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja - Forum Zdrowia - z okazji Światowego Dnia Zdrowia w ramach XVII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.

eltraKON Komputery Wojciech P. Kowalczyk
eltrakon.pl,eltrakon, komputery, sieci, alarmy, monitoring, telewizja dozorowa, klimatyzacje, CB, Busko, Busko-Zdrój,

ul. Poprzeczna 1. 28-100, Busko-Zdrój002 001 

003

Do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych - VII i VIII klasy, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, aby rozmawiać o zdrowiu, wszechobecnych zagrożeniach, a przede wszystkim o profilaktyce. Konferencję prowadziła i moderowała mgr Irena Sobieraj pedagog szkolny w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

004

Starosta Buski Jerzy Kolarz otworzył spotkanie i przywitał wszystkich zebranych informując, iż w bieżącym roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła hasło w brzmieniu: "Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej", jest to w pewnym sensie kontynuacja zeszłorocznego hasła "Zdrowie dla wszystkich".

Starosta wyraził przekonanie, że tematyka związana ze środkami psychoaktywnymi, dopalaczami jest niezwykle aktualna i na podstawie przygotowanych prezentacji zamierzamy przestrzec młodzież przed sięganiem po śmiercionośne syntetyki. Starosta Buski poinformował uczestników, iż na jego ręce wpłynął list od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, który po oficjalnych powitaniach został odczytany przez mgr Irenę Sobieraj

Następnie powitani zostali przybyli goście w osobach

005

Pan Grzegorz Gałuszka Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dziekan w  Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

Pan Jarosław Ciura Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach,

Pani Anna Bilewska Starszy Wizytator, która reprezentowała Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,

Pan Tomasz Barański Nadinspektor Pracy, który reprezentował Pana Adama Derzę P.O. Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach,

Pani Marzena Pyk Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, która reprezentowała Pana Prof. dr hab. n. med. Stanisława Góździa Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

Pan dr Zdobysław Kuleszyński Prorektor ds. Badań i Współpracy Regionalnej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

Pan Jerzy Staszczyk, obecny w imieniu Pani dr Anety Klimberg Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Pan Tomasz Mierzwa Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikory,

Pan aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,

Pan aspirant Tomasz Piwowarski reprezentujący Pana insp. Jakuba Kosinia Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju,

Pan Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku–Zdroju,

Pani Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

Pan Grzegorz Lasak Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,

oraz Pan dr Roman Duda Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

Starosta Buski przywitał również prelegentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia referatów, co zawsze czynią honorowo.

O zdrowy poczęstunek dla uczestników konferencji zadbali współorganizatorzy Festiwalu Zdrowia: Prezes Zarządu "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A Wojciech Lubawski, który zapewnił wodę mineralną oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Krzysztof Socha, którego służby zapewniły uczestnikom jabłka.

006

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Sylwester Pałka zapewnił zdrowe warzywne przekąski, które przygotowały uczennice pod okiem nauczycielek mgr Bożeny Lipki i mgr Teresy Wesołowskiej. Młodzież z tej szkoły wzięła czynny udział w Forum, przygotowując występ muzyczny, a także pełniąc funkcję organizacyjno-porządkową podczas konferencji.

007
008

Na wstępie aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przedstawił założenia kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz został wyświetlony spot reklamujący tę kampanię.

 009

Pierwszy wykład przedstawił dr n. med. Grzegorz Gałuszka dziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, a jego tytuł brzmiał: "Znaczenie środków psychoaktywnych w życiu młodego człowieka".

010

Następny wykład zaprezentowała mgr Małgorzata Kotwica z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na temat: "Co może "powiedzieć" skóra o stanie organizmu".

011

Kolejnym prelegentem był  mgr Arkadiusz Lech, który wraz z mgr Jakubem Kasińskim z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przygotowali wystąpienie na temat: "Dopalacze i skutki ich zażywania".

012

Na podstawie przedstawionych prezentacji młodzież usłyszała czym są dopalacze, jak działają, jakie są skutki zdrowotne ich zażywania, a wszyscy uczestnicy poznali przyczyny sięgania po nie przez młodego człowieka. Drugim poruszanym tematem podczas konferencji była nasza skóra, jej wygląd, kolor, dowiedzieliśmy się o czym może nam powiedzieć jej niecodzienne zabarwienie.

013

Zawsze staramy się, aby młodzież była również czynnym uczestnikiem działań profilaktycznych podczas konferencji. I tak się stało również i tym razem. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju wystawili spektakl pn. "Ostatnia impreza", za który otrzymali wyróżnienie w konkursie Małych Form Teatralnych pt. „Dopalacze ryzykujesz życiem” w Kielcach w 2018 roku. Za wspaniałą grę aktorską młodzież otrzymała gromkie brawa, a niejednemu odbiorcy zakręciła się łza w oku.

014 015
016

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak na ręce mgr Jolanty Łukasik nauczycielki oraz mgr Agaty Iwan pedagoga szkolnego złożył serdeczne podziękowania za przyłączenie się do działań profilaktycznych i wystawienie tego spektaklu.

017 018
019

Muzyczny akcent wybrzmiał dzięki utalentowanym uczniom z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju: Julii Chlebek, Konradowi Basa, Bartłomiejowi Banaś, którym akompaniował nauczyciel mgr Jerzy Kosela.

020
021

Na tegorocznej konferencji gościliśmy absolwentów naszych buskich szkół: Edgara Kobosa i Arkadiusza Lecha – obecnie studentów i działaczy Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN, którzy przedstawili zebranym informacje z konferencji zorganizowanej w Warszawie przez młodzież na temat „Jak się skutecznie uczyć?”  Zadaniem RDiM jest wspierać uczniów w sprawach dla nich ważnych, stąd głos naszych przedstawicieli do uczestników Forum Zdrowia, motywujący do poszukiwania własnych dróg rozwoju i realizacji swoich planów, poprzez poszukiwanie skutecznych metod uczenia się.

022

Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli sprawdzić zapamiętane przez siebie wiadomości, biorąc udział w konkursie i otrzymując drobne upominki.

023 024

 

W czasie trwania konferencji w holu Centrum Kultury zostały zorganizowane stoiska informacyjno-profilaktyczne: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a Harcerska Grupa Ratownicza pod kierownictwem Szymona Wójcika ratownika medycznego prezentowała zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.

025 026
027

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach zorganizowane zostały warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych nt. stresu i wypalenia zawodowego w pracy. Warsztaty te będą nadal realizowane zgodnie z harmonogramem.

Całoroczne działania profilaktyczne wokół przedsięwzięcia pn. Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby nieprzerwanie od 2008 roku obejmują honorowym patronatem: Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a także patronatem merytorycznym Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

Liczba uczestników oraz zaproszonych gości na Forum Zdrowia: 273 osoby.

List od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka

skan1

List od Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, który wpłynął na ręce Starosty Buskiego Jerzego Kolarza.


skan21  skan22

WSPÓŁORGANIZATORZY XVII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:

 • Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Miasto i Gmina Busko-Zdrój
 • Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
 • KRUS w Busku-Zdroju
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
 • Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju
Autor: Ilona Marzecstarostwo_logo_2017.jpg

Zdjęć w galerii: 42

Tagi: Światowy Dzień Zdrowia   XVII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniew    

Zobacz także

Od lipca pobyt opiekuna przy dziecku lub osobie niepełnosprawnej jest bezpłatny

Dodane: 2019-08-01 10:39 - Komentarze  (0)  czytane (1768)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.206.13.39

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Część 2

Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Część 3

Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Występ grupy Skrzydła Kruka

Koncert Konkursowy XII OFP im. Wojtka Belona w Busku-Zdroju

Koncert Finałowy - XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona

Praktyczna strona edukacji w ZSTiO

Konkursy

Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Szalone Nożyczki w Busku-Zdroju
Konkurs zakończony: Do wygrania vouchery do Salonu wirtualnej rzeczywistości w Busku-Zdroju!
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na R-STUNTS w Jędrzejowie
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Kabaret Pod Wyrwigroszem w Kazimierzy Wielkiej
Zobacz więcej Dodaj

Promocje

To jest miejsce na Twoją promocję

2016-06-30 - 2029-06-30

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Weekend w regionie - Sprawdź co będzie się działo!

W weekend Dożynki Gminne w Pacanowie, Solcu-Zdroju, Busku-Zdroju, w Nowym Korczynie, Dni Stopnicy i Dożynki Gminne, Dymarki Świętokrzyskie...