Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Biznes, Prawo, Ekonomia > Doradztwo


Biuro Doradcy Podatkowego Doroty Musialik mieści się na 1 piętrze budynku przy ul.Wojska Polskiego 3 nad sklepem alkoholowym Al.Capone, Wejście z tyłu budynku.

doradztwo_podatkowe_musialik_5.jpg

Prowadzę działalność doradcy podatkowego od 1995 roku. Posiadam wpis na listę doradców podatkowych o nr 01831 oraz licencję Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych o nr 18023/00. Z tytułu wykonywanego zawodu jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Prowadzę kompleksową obsługę małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych

Zakres świadczonych usług:

 • rozliczenia rolników,
 • przesyłanie plików JPK,

 • prowadzenie pełnej księgowości, ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie książek przychodów i rozchodów,ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencje zakupów i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, kartotek pracowników, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, sporządzanie umów o pracę, umów-zlecenia, sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie informacji dla pracownika o dochodach, podatkach, składkach ZUS
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przesyłanie deklaracji do ZUS i U.S. elektronicznie
 • sporządzanie wniosków kredytowych, wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, wniosków o refundację płac i składek ZUS, wnioski do PFRON o zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wnioski do OHP o refundację płac i składek ZUS od pracowników młodocianych - ulga na wyszkolenie ucznia
 • prowadzenie ewidencji Vat dla rolników
 • sporządzanie deklaracji od spadków i darowizn
 • reprezentowanie podatnika w postępowaniu podatkowym
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji firm, informowanie o zmianach w prawie podatkowym
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • porady, opinie z zakresu zobowiązań podatkowych

 biuro_dorota_musialik.jpg

Zapraszamy!

Kancelaria czynna:  poniedziałek - piątek od godz. 9.00 do 15.00


Doradca podatkowy Dorota Musialik
28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 3
tel. +48 797 948 830Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 64120Data ostatniej weryfikacji: 2017-08-08

Kategorie