Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Biznes, Prawo, Ekonomia > Doradztwo podatkowe


Szanowni Państwo,
warunkiem efektywnego zarządzania finansami są m.in. optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe, księgowe i płacowe. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Adam Pankowski pomaga w realizacji planów biznesowych dopasowując swoją ofertę do potrzeb, specyfiki i rozmiaru działalności Klienta. Najwyższa jakość, pełna dyspozycyjność i aktywne doradztwo w rozsądnej cenie, to gwarancja pewności działania w zmiennych warunkach. Serdecznie zapraszam do współpracy.

 pankowski_doradca002.jpg

Adam Pankowski
doradca podatkowy
www.apankowski.pl

Dlaczego warto z nami współpracować:

 • indywidualne podejście i wrażliwość na budżet Klienta
 • przejrzyste i zrozumiałe zasady rozliczeń
 • oferujemy znacznie więcej niż księgowość
 • stały kontakt i oszczędność czasu
 • szeroka wiedza, bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje – gwarancja jakości
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami
 • tajemnica zawodowa i poufność przekazanych informacji.

pankowski_doradca001.jpg 

Nasza oferta:

Doradztwo podatkowe:

DLA KOGO?

 • wszystkie branże (specjalizacja: lekarze, apteki),
 • podmioty funkcjonujące na rynku ,
 • rozpoczynający działalność gospodarczą.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 • ekspertyzy podatkowe - stała bądź doraźna obsługa w zakresie udzielania porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 • audyt podatkowy - okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie wszystkich podatków obowiązujących w Polsce, weryfikacja przyjętych przez firmę procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego;
 • prowadzenie spraw podatkowych - reprezentacja Klientów przed organami administracji podatkowej (urzędy, izby skarbowe, ZUS, UKS), w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA); 
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb cen transferowych - doradztwo i audyt w zakresie cen transferowych;
 • opiniowanie od strony podatkowej wszelkiego rodzaju umów i transakcji;
 • planowanie podatkowe - ocena możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych Klientów i przygotowywanie planów w tym zakresie oraz pomoc w ich wdrażaniu; 
 • informacja podatkowa – udzielanie stałej informacji o istotnych zmianach prawa podatkowego ważnych dla danego Klienta oraz o pojawiających się "trendach" w kontrolach podatkowych;
 • prowadzenie seminariów podatkowych na indywidualne zlecenie.

Księgowość:

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Doświadczenie i sprawdzone metody pracy - działając od roku 1993 na rzecz różnych podmiotów zdobyliśmy duże doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne metody współpracy. 

Ponadto:

 • ogólnopolski zasięg i obsługa firm każdej wielkości,
 • tajemnica zawodowa i poufność,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • gwarantujemy znacznie więcej niż tylko księgowanie,
 • szybkość działania i dyspozycyjność,

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 • zryczałtowany podatek dochodowy,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • księga rachunkowa,
 • rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • audyt księgowy,
 • analizy finansowe,
 • analizy ekonomiczne,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • deklaracje i roczne zeznania podatkowe PIT, CIT i VAT,
 • sprawozdania dla GUS,

Kadry, płace, ZUS

DLA KOGO?

Zatrudnianie pracowników generuje znaczną ilość obowiązków po stronie pracodawcy. Rozwój działalności gospodarczej pociąga za sobą zwiększenie zatrudnienia – w takiej sytuacji najbardziej opłacalne jest zlecenie spraw kadrowych, płacowych i ZUS formie zewnętrznej. Przejęcie przez kancelarię odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone koszty oraz zwiększy poufność i bezpieczeństwo danych płacowych.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG: 

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników, 
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.), - kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, -
 • wystawianie świadectw pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP i Ppoż.
 •  reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP,
 • sporządzane deklaracji PFRON,
 • obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśniane błędów.
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac i naliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40),
 • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń. 

Pobierz ofertę - pobierz pdf
Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 141235Data ostatniej weryfikacji: 2015-04-30

Kategorie