Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Biznes, Prawo, Ekonomia > Kancelarie adwokackie


Kancelaria Adwokacka świadczy swoje usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Zajmuje się reprezentowaniem klienta zarówno przed urzędami, organami państwowymi oraz sądami wszystkich instancji aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Sporządza także pisma procesowe, wnioski, pozwy , umowy, apelacje, zażalenia na zasadach indywidualnie uzgodnionych z klientem.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zajmuje się między innymi prawem:
1. Karnym/wykroczeń:

 • świadczenie pomocy prawnej zarówno na rzecz podejrzanych /oskarżonych/obwinionych o popełnienie przestępstwa (wykroczenia), jak również na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i dochodzenie ich roszczeń w procesie karny oraz cywilnym
 • reprezentowanie stron w sprawach z oskarżenia prywatnego, występowanie zarówno po stronie oskarżyciela prywatnego jaki i oskarżonego
 • reprezentowanie w sprawach po uprawomocnieniu się wyroku tj. sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, zarządzenie przerwy w jej odbywaniu, sporządzenie wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz wniosków o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

2. Cywilnym:

 • sprawy o prawo własności nieruchomości, rzeczy ruchomych (w tym sprawy o eksmisje, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, zasiedzenie, służebności drogi koniecznej, naruszenie posiadania)
 • negocjowanie, sporządzanie, opiniowanie umów
 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie (z tytułu niewykonania, niewłaściwego wykonania umowy, wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, wypadków losowych, bezumownego zajęcia gruntu)
 • sprawami spadkowymi (dziedziczenie ustawowe, testamentowe; przyjęcie, odrzucenie spadku; stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; zachowek; wydziedziczenie)

3. Rodzinnym i opiekuńczym:

 • sprawy o rozwód i podział majątku wspólnego
 • sprawy o separację
 • sprawy o władzę rodzicielską (w tym pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej)
 • sprawy o ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie uznania dziecka
 • sprawy o alimenty (podwyższenie, obniżenie świadczeń alimentacyjnych; stwierdzenie wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego)
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

4. Pracy:

 • sporządzanie, opiniowanie umów o pracę, regulaminów
 • spawy o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie/wypowiedzenie umowy o pracę; z tytułu wypadku przy pracy, dyskryminacji

5. Gospodarczym w tym:

 • prawem spółek
 • spółdzielnie i stowarzyszenia
 • prawem upadłościowym
 • prawem karnoskarbowym
 • prawem zamówień publicznych


Adwokat Małgorzata Długosz
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 3A/1
28-100 Busko Zdrój
tel. 606 294 353
e-mail: dlugosz.malgorzata@o2.pl
www.malgorzatadlugosz-adwokat.pl

Godziny pracy: poniedziałek 9-18, od wtorku do piątku 8.30-16
możliwość ustalenia innych godzin spotkania po uprzednim kontakcie telefonicznym

 Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 12404Data ostatniej weryfikacji: 2015-10-12

Kategorie