Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Zdrowie i medycyna > Przychodnie i poradnie


logo_sensum.jpg

„Terapia każdego dziecka jest dla nas wyzwaniem, a jego sukces osobistą satysfakcją terapeuty.”Centrum Terapeutyczne LOGO SENSUM oferuje kompleksowe usługi z zakresu:
 • Diagnozy i terapii integracji sensorycznej,
 • Diagnozy i terapii logopedycznej i neurologopedycznej,
 • Diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • Wczesnej nauki czytania metodą sylabową,
 • Terapii elementami Metody Krakowskiej,
 • Terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Terapii psychologicznej,
 • Terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Wczesnej interwencji logopedycznej,
 • Terapii ręki,
 • Treningu Zastępowania Agresji ART,
 • Treningu Umiejętności Społecznych.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, profesjonalizm, rzetelność, przyjazną i miłą atmosferę.


1. Diagnoza i terapia logopedyczna/ neurologopedyczna
 
Głównym celem diagnozy logopedycznej jest:
 • ocena rozwoju mowy dziecka,
 • rozpoznanie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się (w tym badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych, rozumienia mowy, rozwoju lateralizacji orientacyjne badanie słuchu),
 • usuwanie bądź zminimalizowanie zakłóceń procesu porozumiewania się.
 
Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz obejmuje stymulację wszystkich procesów poznawczych.

W terapii jąkania wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt ECHOKOREKTOR MOWY. Zasada jego funkcjonowania oparta jest na zasadzie echa, której istotą jest mówienie w sposób zsynchronizowany z własnym echem opóźnionym o określony interwał czasowy z możliwością dodania efektu pogłosu (echo wielokrotne, mówienie chóralne).

W celu zintensyfikowania terapii istnieje możliwość wypożyczenia przenośnego ECHOKOREKTORA do domu.


2. Integracja sensoryczna (SI)

Terapia integracji sensorycznej ma postać„ naukowej zabawy”. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

logo_sensum001.jpg

Terapia integracji sensorycznej z powodzeniem stosowana jest u dzieci:
 • z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
 • niedowidzących,
 • niedosłyszących,
 • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS),
 • cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Reta, Williamsa, Turnera, zespołem Kruchego-X),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.
Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest również dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu.

logo_sensum002.jpg

Jeżeli widzą Państwo, że Wasze dziecko:
 • nie radzi sobie ze swoimi emocjami, jest rozdrażnione,
 • ma problem z koncentracją uwagi, szybko się rozprasza,
 • często potrzebuje powtórzenia poleceń, dodatkowych wskazówek,
 • jest nadmiernie pobudzone, aktywne, wciąż poszukuje ruchu,
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami ( wycofanie, nie nadąża za innymi dziećmi lub wręcz przeciwnie występuje u niego agresja słowna, fizyczna w stosunku do innych),
 • jest niezgrabne ruchowo,
 • często upada, potyka się, traci równowagę,
 • wygląda na rozluźnione, wiotkie,
 • nie potrafi nauczyć się jeździć na rowerku, lub sprawiło mu to ogromną trudność,
 • nie lubi gier zespołowych, ma trudności z kopaniem, łapaniem piłki,
 • preferuje znane mu zabawy,
 • woli aktywności siedzące, bardziej statyczne: komputer, telewizja, książki, gry planszowe,
 • jest mało samodzielne, problemem dla niego jest ubieranie się, zapinanie guzików, pisanie,
 • nie lubi zabaw z naśladowaniem ruchu,
 • ma trudności z wymową,
 • gdy ktoś je niespodziewanie dotknie reaguje agresją lub wycofaniem,
 • boi się wysokości, unika karuzeli, reaguje mdłościami na ruch,
 • lub wręcz przeciwnie uwielbia karuzele huśtawki nie mając z tego powodu żadnych niepożądanych reakcji typu wymioty,
 • czuje się dyskomfortowo w zatłoczonych miejscach,
 • nie lubi hałasu (zatyka uszy),
 • je wybrane potrawy, mało zróżnicowane,
 • zakłada wybrane ubrania, nie lubi metek, wciąż coś go swędzi, ‘gryzie’,
 • często zatyka nos, mówi ‘ale to śmierdzi’,
 • zbyt mocno dotyka inne osoby, nie reaguje na ból,
 • lubi niebezpieczne zabawy,
 • lubi głośne dźwięki,
 • brzydko pisze, rysuje, szybko się męczy, irytuje podczas wykonywania tych czynności,
 • ma problem z czytaniem, matematyką,
 • przepisując z tablicy gubi litery.
logo_sensum003.jpg


Między innymi takie zachowania mogą świadczyć o zaburzonych procesach integracji sensorycznej.

3. Diagnoza i terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych, usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych, co jest szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

logo_sensum004.jpg

logo_sensum005.jpg


 Efektem terapii pedagogicznej jest pokonanie lub zminimalizowanie trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem, wyeliminowanie błędów. Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez nauczyciela terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.
4. Metoda Krakowska

Metoda Krakowska jest całościową terapią wszystkich funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz genetycznymi. Autorem metody jest profesor dr hab. Jagoda Cieszyńska.

logo_sensum006.jpg
 
Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka oraz osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych jakie obserwowane są u dzieci bez trudności i zaburzeń rozwojowych.

Terapia prowadzona wg metody krakowskiej obejmuje następujące elementy:
 • stymulacja  słuchowa,
 • komunikacja ułatwiona- stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych,
 • nauka czytania metodą sylabową,
 • terapia funkcji wzrokowych,
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń,
 • diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki,
 • rola zabawy w kształtowaniu języka,
 • programowanie języka,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • kształtowanie zachowań społecznych,
 • stymulacja funkcji motorycznych i manualnych,
 • poznawanie wielozmysłowe- bodźce smakowe, zapachowe,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji,
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia myślenia przez analogię.

logo_sensum007.jpg

Sukces dziecka w osiągnięciu kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych możliwy jest jedynie wtedy, gdy stosowane są wszystkie wymienione wyżej elementy terapii.

Metoda ta szczególnie polecana jest dzieciom:
 • zagrożonym autyzmem,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • z alalią i afazją dziecięcą,
 • z Zespołem Aspergera,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z Zespołem Downa,
 • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 • zagrożonym dysleksją.
logo_sensum008.jpg

5. Wczesna nauka czytania

Wczesna nauka czytania metodą sylabową (symultaniczno-sekwencyjną) przygotowująca do podjęcia nauki w klasie pierwszej to zabawa połączona z nauką, wspierająca pamięć i koncentrację, stymulująca rozwój wszystkich procesów poznawczych i rozwój motoryczny. To przygotowanie do przyjemnego startu w szkole oraz okazja do osiągnięcia wielu sukcesów. Metoda sylabowa, (metoda symultaniczno -sekwencyjna) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską.

logo_sensum009.jpg

Metoda wykorzystywana jest przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem (zagrożonymi dysleksją). Z wielkim powodzeniem i bardzo szybko uczą się w ten sposób czytać dzieci bez problemów edukacyjnych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

www.centrummetodykrakowskiej.pl  

Terapia ręki
O poziomie funkcjonowania dziecka w głównej mierze decyduje sprawność i szeroka specjalizacja rąk. To co zapiszę - pamiętam lepiej! Szybciej i łatwiej uczą się czytać te dzieci, które piszą ręcznie, tworzą dłuższe i bardziej złożone wypowiedzi. Terapia ręki to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową i czuciową w obrębie całej kończyny górnej. W ogólnym ujęciu polega na ćwiczeniu ręki na wszystkich jej odcinkach zarówno w zakresie ruchomości jak i w zakresie czucia.

logo_sensum010.jpg

Objawy zakłócenia motoryki manualnej:
 • opóźnienia w zakresie rozwoju umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku,
 • niechęć do rysowania,
 • uproszczona forma i niski poziom graficzny rysunków (rysowanie = percepcja + motoryka + ich koordynacja),
 • nieprawidłowy sposób trzymania ołówka,
 • niechęć do podejmowania czynności manualnych,
 • opóźniony rozwój umiejętności samoobsługowych,
 • niesamodzielność,
 • wolne i niezręczne wykonywanie codziennych czynności,
 • obniżenie precyzji i szybkości ruchów,
 • zakłócenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami,    
 • szybkość ruchów rąk niedostosowana do czynności.

Centrum Terapeutyczne LOGO SENSUM Marzena Jasiukowicz

ul. Zachodnia 2a
28-100 Busko-Zdrój
tel: 797293277
e-mail: marzena.tomasz@interia.pl
www.logopedabusko.com.pl

 


Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 22099Data ostatniej weryfikacji: 2018-02-26

Kategorie