Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Usługi > Usługi BHP


BHPprojekt.jpg

W ofercie naszego Centrum Szkoleniowego BHP PROJEKT znajdą Państwo usługi z zakresu szkoleń BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.

W oparciu o bogatą wiedzę i zdobyte doświadczenie, jesteśmy przekonani że sprostamy oczekiwaniom każdego Klienta.

Satysfakcja i zadowolenie Klienta stanowi dla nas najwyższą wartość.

Wszystkie nasze szkolenia BHP i inne kursy charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym.

Monotonii wystrzegamy się jak ognia, dlatego gwarantujemy, że żaden uczestnik nie będzie znudzony podczas kursu.

Pamiętaj Pracodawco!!!

Na podstawie art. 237 pkt.5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia w dziedzinie bhp.

Aby spełnić wymagania przepisów, a przede wszystkim przekazać pracownikowi wiedzę niezbędną dla bezpieczeństwa jego pracy – przeprowadź:
 • instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników
Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

 Przeprowadzamy szkolenie okresowe dla:
 • osób kierujących pracownikami (kierownik, majster, brygadzista, itp.) nie później niż 6 miesięcy od objęcia stanowiska, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 3 lata.

Jeżeli w Twoim zakładzie występuje szczególnie dużo zagrożeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzaj szkolenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Szkolenia bhp prowadzimy na terenie Buska Zdroju jak również całego województwa świętokrzyskiego.


OBSŁUGA BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 237 pkt.11 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

W ramach świadczenia stałych usług na rzez zakładów pracy, Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT proponuje:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • szkolenia bhp (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze),
 • kontrola warunków pracy,
 • prowadzenie postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy), stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • sporządzanie procedur, instrukcji procesowych i stanowiskowych bhp,
 • reprezentowanie pracodawców przed organami kontrolującymi (PIP, PIS),
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • dokonujemy analizy ergonomii stanowisk pracy,
 • dokonujemy analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • dokonujemy analizy ryzyka zawodowego i sporządzamy stosowną dokumentację,
 • tworzymy tabele przydziału ochron osobistych i odzieży roboczej,
 • sporządzamy wykazy (np. prac wzbronionych kobietom, szkodliwych substancji chemicznych, prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej itp.).

USŁUGI PPOŻ

Co dla Ciebie zrobimy:

-  opracujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;

-  skontrolujemy stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego;

-  wyposażymy nadzorowane obiekty w:

 - instrukcje przeciwpożarowe;

 - wykazy telefonów alarmowych;

 - znaki bezpieczeństwa i ewakuacji;

 - znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p-poż;

 - pożarnicze tablice informacyjne;

 - podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze

- przeprowadzimy szkolenie pracowników z zakresu ochrony Ppoż.

-  przeprowadzimy nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

-  dokonamy regularnych kontroli w zakresie:

 - przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;

 - wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawności ich oznakowania i usytuowania;

 - przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;

 - dróg pożarowych i ewakuacyjnych.


PIERWSZA POMOC

Udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym powinien nauczyć się każdy z nas.

Posiadanie podstawowej wiedzy medycznej jest niezwykle ważne i potrzebne nie tylko w pracy ale również w życiu codziennym. Warto więc zapisać siebie i swoich pracowników na szkolenie z pierwszej pomocy, ponieważ dzięki niemu nabędziemy niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną.


Terenem naszych działań jest nie tylko miasto Busko Zdrój, gdzie znajduje się nasza siedziba, ale również całe województwo świętokrzyskie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT
ul. Ceglana 27, 28-100 Busko Zdrój

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż,
Instruktor Pierwszej Pomocy

mgr Paweł Górecki
tel. 516 087 155
e-mail:kontakt@bhpproject.pl
www.bhpproject.pl
Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 25594Data ostatniej weryfikacji: 2018-11-26

Kategorie